+34 617 366 362 eva@sonamar.net
viajes-barco-velero-barcelona
Charters barcelona
cruceros mediterraneo
practicas
escuela nautica barcelona
viajes-barco-velero-barcelona-05

Temari pràctiques PER

16 hores de pràctica

 • Material de seguretat: Forma d’utilitzar l’armilla salvavides, arnesos, línia de vida, extintors, senyals pirotècnics, mirall de senyals.
 • Ús de caps: Molar, fer ferm, prendre voltes. Mitja malla, volta d’escota, mig nus, gassa d’amant i nus de pardal. Amarrar pel si.
 • Preparatius per fer-se a la mar: Comprovacions d’estanquitat, govern i propulsió. Previsió meteorològica. Revisió d’elements d’estanquitat i seguretat: bombes de buidatge (manuals i automàtiques), portells, escotilles, sentina, aixetes de fons, llimera, botzina i sistema de govern. Logística: Aigua, combustible i queviures. Comprovacions de l’equip de ràdio, llums de navegació, etcètera.
 • Preparatius abans d’iniciar la maniobra: Comprovacions sobre absència de gasos explosius (detector de gasos), nivell d’oli del motor i inversor, nivell de combustible, filtre de combustible amb decantador d’aigua, circuit de refrigeració i escapament humit. Posar en punt mort i engegar el motor.
 • Sistema elèctric: bateries, voltatge, formes de connectar diferents bateries (en paral·lel i en sèrie). Funcions del quadre elèctric.
 • Comprovacions després d’engegar: Lubricació. Refrigeració i càrrega de bateries. Comprovar que no hi ha fuites d’oli o combustible, consideracions sobre el color del fum.
 • Maniobres a la dàrsena: precaucions quan hi ha caps a l’aigua. Maniobrar avant i enrere. Aturar l’arrencada. Efecte de l’hèlix en la marxa enrere i com aplicar-ho a les maniobres d’atracada. Evolucions i ciavogues. Efecte del timó marxa avant i marxa enrere. Maniobres d’atracada i desatracada de proa, de popa i abarloats al moll. Maniobra de fondeig de l’àncora. Amarrar a una boia. Ús de la gafa. Efectes del vent i de la corrent en les maniobres. Tipus d’amarres (llarg, través i espring) i el seu ús per a ajudar en la maniobra en espais reduïts.
 • RIPA (reglament internacional per a la prevenció d’abordatges): Aplicació de les regles de rumb i govern, normatives de prioritat, determinar si hi ha rumb de col·lisió amb una altra embarcació, formes de maniobrar, velocitat de seguretat, identificació de marques i balises.
 • Govern de l’embarcació: Portar el timó amb una referència a terra i amb un rumb d’agulla. Rumb invers. Obtenir la correcció total per a un rumb determinat amb una enfilació.
 • Navegació: Identificació de punts destacables de la costa a la carta. Determinar la posició a la carta per dues línies de posició (demores simultànies, verils, enfilacions, marcacions) Coneixement de cartes, derroters i llibres d’utilitat, símbols i terminologia.
 • Maniobra d’home a l’aigua. Utilització del M.O.B. del GPS.
 • Ràdio: VHF, canals i procediments de trucada, tipus de missatge (emergència, urgència i seguretat)
 • Navegació electrònica: el GPS i les seves funcions. Sonda, corredora, anemòmetre i pilot automàtic.


Atribucions del títol de PATRÓ DE RECREO (PER):

Govern d’embarcacions d’esbarjo, de motor o motor i vela (si s’ha habilitat a vela realitzant les pràctiques específiques de vela per a totes les titulacions), fins a 12 metres d’eslora i potència de motor adequada, en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral·lela a aquesta. Així mateix podrà realitzar navegació intrailles en els arxipèlags Balear i Canari.

temari cursos nautica