+34 617 366 362 eva@sonamar.net
viajes-barco-velero-barcelona
Charters barcelona
cruceros mediterraneo
practicas
escuela nautica barcelona
viajes-barco-velero-barcelona-05

Temari pràctiques PNB

8 hores de pràctica

 • Material de seguretat: Forma d’utilitzar l’armilla salvavides, arnesos, línia de vida, extintors, senyals pirotècnics, mirall de senyals.
 • Ús de caps: Molar, fer ferm, prendre voltes. Mitja malla, mig nus, gassa d’amant i nus de pardal. Amarrar pel si.
 • Preparatius abans d’iniciar la maniobra: Comprovacions sobre absència de gasos explosius (detector de gasos), nivell d’oli del motor i inversor, nivell de combustible, filtre de combustible amb decantador d’aigua, circuit de refrigeració i escapament humit. Posar en punt mort i engegar el motor.

Llegir més: Temari pràctiques PNB

 • Comprovacions després d’engegar: Alarmes i instruments de control. Refrigeració.
 • Aplicació de les regles de rumb i govern, velocitat de seguretat, vigilància i identificació de marques i balises.
 • Maniobres a la dàrsena: Maniobrar avant i enrere. Aturar l’arrencada. Efecte de l’hèlix en la marxa enrere. Evolucions i ciavogues. Efecte del timó en les evolucions (lliurar a popa). Aproximació per l’atracada de costat o en punta, l’ancoratge. Maniobres d’atracada i desatracada. Maniobra de fondeig de l’àncora. Amarrar a una boia. Ús de la gafa. Efectes del vent sobre aquestes maniobres.
 • Governar amb una referència de terra.
 • Maniobra d’home a l’aigua.
Atribucions del títol de PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB):
 • Govern d’embarcacions d’esbarjo que en la seva navegació no s’allunyin més de 5 milles en qualsevol direcció d’un abric, amb les següents limitacions:
 • Embarcacions d’esbarjo de vela, fins a 8 metres d’eslora.
 • Embarcacions d’esbarjo de motor fins a 7,5 metres d’eslora, amb potència de motor adequada a aquesta.
 • Podran governar motos nàutiques.

Temari pràctiques PNB-VELA

16 hores de pràctica

 • Coneixement d’un aparell Marconi: Pal, botavara, obencs i esteu. Drisses, trapa i escotes. Vela major i floc.
 • Maniobres de carregar l’aparell: Lliure a sotavent, necessitat de posar proa al vent, ordre a seguir en l’hissat i arriat de les veles. Virar per avant i en rodó. Fondejar i llevar a vela.
 • Maniobra d’home a l’aigua a vela.

Llegir més: Temari pràctiques PNB-VELA

Pràctiques d’habilitació a vela per al títol de PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA:

Hi ha unes pràctiques específiques per al títol de Patró de Navegació Bàsica. La durada no ha de ser inferior a 8 hores. Aquesta pràctica és exclusiva del PNB, no convalidant-se amb la resta de títols superiors.

Temari pràctiques PER o PEE

16 hores de pràctica

 • Material de seguretat: Forma d’utilitzar l’armilla salvavides, arnesos, línia de vida, extintors, senyals pirotècnics, mirall de senyals.
 • Ús de caps: Molar, fer ferm, prendre voltes. Mitja malla, volta d’escota, mig nus, gassa d’amant i nus de pardal. Amarrar pel si.
 • Preparatius per fer-se a la mar: Comprovacions d’estanquitat, govern i propulsió. Previsió meteorològica. Revisió d’elements d’estanquitat i seguretat: bombes de buidatge (manuals i automàtiques), portells, escotilles, sentina, aixetes de fons, llimera, botzina i sistema de govern. Logística: Aigua, combustible i queviures. Comprovacions de l’equip de ràdio, llums de navegació, etcètera.

Llegir més: Temari pràctiques PER

  • Preparatius abans d’iniciar la maniobra: Comprovacions sobre absència de gasos explosius (detector de gasos), nivell d’oli del motor i inversor, nivell de combustible, filtre de combustible amb decantador d’aigua, circuit de refrigeració i escapament humit. Posar en punt mort i engegar el motor.
  • Sistema elèctric: bateries, voltatge, formes de connectar diferents bateries (en paral·lel i en sèrie). Funcions del quadre elèctric.
  • Comprovacions després d’engegar: Lubricació. Refrigeració i càrrega de bateries. Comprovar que no hi ha fuites d’oli o combustible, consideracions sobre el color del fum.
  • Maniobres a la dàrsena: precaucions quan hi ha caps a l’aigua. Maniobrar avant i enrere. Aturar l’arrencada. Efecte de l’hèlix en la marxa enrere i com aplicar-ho a les maniobres d’atracada. Evolucions i ciavogues. Efecte del timó marxa avant i marxa enrere. Maniobres d’atracada i desatracada de proa, de popa i abarloats al moll. Maniobra de fondeig de l’àncora. Amarrar a una boia. Ús de la gafa. Efectes del vent i de la corrent en les maniobres. Tipus d’amarres (llarg, través i espring) i el seu ús per a ajudar en la maniobra en espais reduïts.
  • RIPA (reglament internacional per a la prevenció d’abordatges): Aplicació de les regles de rumb i govern, normatives de prioritat, determinar si hi ha rumb de col·lisió amb una altra embarcació, formes de maniobrar, velocitat de seguretat, identificació de marques i balises.
  • Govern de l’embarcació: Portar el timó amb una referència a terra i amb un rumb d’agulla. Rumb invers. Obtenir la correcció total per a un rumb determinat amb una enfilació.
  • Navegació: Identificació de punts destacables de la costa a la carta. Determinar la posició a la carta per dues línies de posició (demores simultànies, verils, enfilacions, marcacions) Coneixement de cartes, derroters i llibres d’utilitat, símbols i terminologia.
  • Maniobra d’home a l’aigua. Utilització del M.O.B. del GPS.
  • Ràdio: VHF, canals i procediments de trucada, tipus de missatge (emergència, urgència i seguretat)
  • Navegació electrònica: el GPS i les seves funcions. Sonda, corredora, anemòmetre i pilot automàtic.

  Atribucions del títol de PATRÓ DE RECREO (PER) O ESBARJO (PEE):

  Govern d’embarcacions d’esbarjo, de motor o motor i vela (si s’ha habilitat a vela realitzant les pràctiques específiques de vela per a totes les titulacions), fins a 12 metres d’eslora i potència de motor adequada, en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral·lela a aquesta. Així mateix podrà realitzar navegació intrailles en els arxipèlags Balear i Canari.

Temari pràctiques de vela

16 hores de pràctica

 • Coneixement d’un aparell Marconi: Eixàrcia ferma i de treball. Pal, creuetes, botavara, tangó, estais i obencs. Drisses, amantines, trapa, escotes, contres i retenidors. Vela major i floc. Sabres, gràtil, baluma i pujamen. Ralinga, punys d’escota, d’amura i de drissa. Guinx.
 • Maniobres de carregar l’aparell: Lliure a sotavent, necessitat d’emproar-se al vent, ordre a seguir en l’hissat i arriat de les veles. Plegat de veles.
 • Govern d’una embarcació a vela: Arrencar. Teoria del funcionament de les veles per empenta i per succió. Angle mort, navegar i orientar veles de cenyida, a un desquarterar, través, a un llarg, popa rodona. Ús del anemòmetre, penell i tastavents. Virades per avant i en rodó, diferència entre elles. Aturar l’arrencada: emproant-se, aquarterar la vela i al paire.

Llegir més: Temari pràctiques de vela

 • Influència de les posicions del centre vèlic i de deriva en el govern: Prendre rissos, enrotlladors, reducció de veles i veles de mal temps. Abatiment i deriva. L’orsa. Corregir el rumb a sobrevent.
 • Trimat de veles: Ús del carro de major i de Gènova, orientar veles amb poc vent, donar o treure “twist” a la vela obrint o tancant la baluma. Necessitat de controlar l’escora amb vent. Aplanar i embossar veles.
 • Maniobres amb el tangó: Atangonar Gènova (“orelles de burro”) en empopada. Hissat i arriat de espinàquer (si les condicions meteorològiques ho permeten). Preparar escotes, braces, “Barbers”, amantines, contres i retenidores. Plegat d’espinàquer.
 • Recollida d’home a l’aigua a vela amb vents portants o cenyint

Atribucions de les pràctiques de VELA PER TOTES LES TITULACIONS:

Les pràctiques específiques per a la navegació a vela es realitzaran en una única vegada i és vàlida per a totes les titulacions, excepte pel Patró de navegació bàsica, que s’efectuaran d’acord al seu propi programa.