+34 617 366 362 eva@sonamar.net
viajes-barco-velero-barcelona
Charters barcelona
cruceros mediterraneo
practicas
escuela nautica barcelona
viajes-barco-velero-barcelona-05

Temari pràctiques PNB

8 hores de pràctica

 • Material de seguretat: Forma d’utilitzar l’armilla salvavides, arnesos, línia de vida, extintors, senyals pirotècnics, mirall de senyals.
 • Ús de caps: Molar, fer ferm, prendre voltes. Mitja malla, mig nus, gassa d’amant i nus de pardal. Amarrar pel si.
 • Preparatius abans d’iniciar la maniobra: Comprovacions sobre absència de gasos explosius (detector de gasos), nivell d’oli del motor i inversor, nivell de combustible, filtre de combustible amb decantador d’aigua, circuit de refrigeració i escapament humit. Posar en punt mort i engegar el motor.
 • Comprovacions després d’engegar: Alarmes i instruments de control. Refrigeració.
 • Aplicació de les regles de rumb i govern, velocitat de seguretat, vigilància i identificació de marques i balises.
 • Maniobres a la dàrsena: Maniobrar avant i enrere. Aturar l’arrencada. Efecte de l’hèlix en la marxa enrere. Evolucions i ciavogues. Efecte del timó en les evolucions (lliurar a popa). Aproximació per l’atracada de costat o en punta, l’ancoratge. Maniobres d’atracada i desatracada. Maniobra de fondeig de l’àncora. Amarrar a una boia. Ús de la gafa. Efectes del vent sobre aquestes maniobres.
 • Governar amb una referència de terra.
 • Maniobra d’home a l’aigua.
Atribucions del títol de PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB):
 • Govern d’embarcacions d’esbarjo que en la seva navegació no s’allunyin més de 5 milles en qualsevol direcció d’un abric, amb les següents limitacions:
 • Embarcacions d’esbarjo de vela, fins a 8 metres d’eslora.
 • Embarcacions d’esbarjo de motor fins a 7,5 metres d’eslora, amb potència de motor adequada a aquesta.
 • Podran governar motos nàutiques.

 

temari PNB